Önemli Tarihler

Özet Bildiri Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2018

Kabul Edilen Özet Bildirilerin Duyurulması: 21 Eylül 2018

Katılım Ücreti için Son Tarih: 30 Eylül 2018. (30 Eylül 2018'den sonra katılım ücreti 200 TL yatırılacaktır.)

Sempozyum: 18 - 20 Ekim 2018

Tam Metin Bildiri Göndermek için Son Tarih:  23 Kasım 2018