Bildiri Sunumlarında Dikkat Edilecek Hususlar

25 Eylül 2018, Salı 383

IAS 2018'de her oturum bir saat sürecek şekilde tasarlanmış ve her oturumda dört sunum yapılması planlanmıştır. Bu nedenle katılımcılarımızın sunumlarını 15 dakika ile sınırlandırmaları gerekmektedir. Ayrıca, zaman kaybını önlemek için katılımcılarımızın sunum dosyalarını oturum başlamadan önce salondaki ilgili görevliye teslim ederek  bilgisayara yükletmeleri önem arz etmektedir.